Alfabetyczna lista usług

A

Aktywacja/dezaktywacja konta oraz aktualizacja danych na portalu eUrząd

umożliwienie dostępu do platformy eUrząd

D

Deaktywacja konta na platformie eUrząd

Deaktywacja dostępu do platformy eUrząd

O

Opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o opiniowanie lub zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych.

Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej ...

P

Pozwolenie na rozbiórkę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

Pozwoleniu na budowę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

U

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.

Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi powiatowej

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Usługa umożliwia instytucjom uprawnionym przesyłanie Zarządom Melioracji wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

W

Wydanie biletu specjalnego - komunikacja miejska

Złożenie wniosku o wydanie biletu specjalnego

Wydanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego

1. Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego
2.Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samocho...

wyników